VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er begge almennyttige fonde, der arbejder under den fælles paraply THE VELUX FOUNDATIONS.

At gøre en forskel

Takket være resultaterne i VKR Gruppen og de mere end 19.500 medarbejderes daglige indsats kan VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN uddele midler til en lang række samfundsnyttige formål.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2022 uddelte de to fonde tilsammen 1,3 mia. kr.

Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Fondene har status som almennyttige fonde, ikke som erhvervsdrivende fonde - og det selvom VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding, der huser den mere end 19.500 mand store koncern af virksomheder, hvorfra de mest kendte brands er VELUX, VELFAC og Rationel Vinduer. Men VILLUM FONDEN har ikke bestemmende indflydelse på erhvervsvirksomheden, selv med sit majoritetsejerskab.

De to fonde arbejder ud fra hver deres fundats (fondens vedtægter) og kan ikke tilgodese politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

VILLUM FONDEN

Fonden er stiftet i 1971. Bevilgede 1.048 mio. kr. i 2022.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. 

VILLUM FONDEN ønsker at være en mønsterfond. Som mønsterfond vil vi forvalte arven efter fondsstifteren, Villum Kann Rasmussen således, at hans tanker, ideer og fondens fundats tilgodeses og medvirker til at præge fremtiden for vores uddelingsområder, for samfundet og for firmagruppen.

VELUX FONDEN

Fonden er stiftet i 1981. Bevilgede 311 mio. kr. i 2022.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

...